De Ooijpolder maakt het waar

Het landschap in het westelijke deel van de Ooijpolder heeft in het korte tijdsbestek van drie jaar een grote metamorfose ondergaan. Van 2010 tot en met 2012 is hard gewerkt aan verbetering van de toegankelijkheid, door de aanleg van wandel-, ruiter- en fietspaden. Ook de aankleding van het landschap is zienderogen verbeterd: maar liefst 30 kilometer aan landschapselementen is aangelegd en onder duurzaam beheer gebracht. Rijke struweelhagen, natuurlijke slootkanten, bloemrijke stroken, knotbomen en geknipte heggen geven het landschap nu kleur.

Met de boeren en andere landeigenaren zijn contracten voor een periode van 30 jaar afgesloten. Ze ontvangen een concurrerende prijs om het landschap goed en duurzaam te beheren. Dit plan maakt niet alleen het landschap mooier, maar heeft ook een gunstige uitwerking op flora en fauna.

Nooit eerder is zo’n groot gebied recreatief ontsloten en op deze schaal ingericht. Met recht kan worden gezegd dat dit het grootste landschapsherstelplan tot nu toe in de vaderlandse geschiedenis betreft. De komende jaren zal dit landschap rijpen en uitgroeien zodat de recreant hier onbekommerd kan genieten van een rijk landschap dat elk jaar meer dieren planten een thuis zal bieden.

Ik beveel u graag de verwante websites aan van de organisaties die betrokken zijn bij dit succes en wens u veel mooie ervaringen met de bewoners en beheerders in het gebied tijdens uw onbekommerde tochten door dit gebied!

DSC_8207Janine Pijl (voorzitter van de stuurgroep voorbeeldgebied Ooijpolder/Groesbeek)

Nieuw NPL logo 2010 FC pdf

Dit mooie initiatief kon slagen dankzij de Nationale Postcode Loterij. Zij schonk voor de uitvoering van dit landschapsproject ‘Deltaplan voor het landschap’ in de Ooijpolder een bedrag van € 1,6 miljoen voor fondsvorming aan de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Uit de rente ontvangen grondeigenaren en pachters een vergoeding om  naast landbouwproductie ook landschap en recreatieve routes te ‘produceren’. Uniek in Nederland en Europa.